ქართული ვაზის ჯიშები – მოძიება, დაცვა და შესწავლა

31 იანვარს საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების დარბაზში მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის ვაზისა და ხეხილის გენოფონდის კვლევისა და გენეტიკა-სელექციის განყოფილების ხელმძღვანელმა, დათო მაღრაძემ სპეციალურად ღვინის კლუბისთვის წარმოადგინა მოხსენება: „ქართული ვაზის ჯიშები – მოძიება, დაცვა და შესწავლა“.

განვაგრძოთ კითხვა »